Löpet skriker om sömn

Igår stötte jag på en löpsedel som skrek ut en varning från forskare: för mycket sömn kan ge mig stroke! Vanligtvis är det för lite sömn som krånglar till det för kroppen. Tanken med dessa löpsedlar är väl att jag – och helst även du – ska få ångest och köpa tidningen för att ta reda på hur jag kan optimera min sömn.

Löpsedlarna är en slags analoga Facebook-annonser som har funnits så länge jag kan minnas. Undrar hur vi påverkas av att ha en allstädes närvarande informationsränna körade i vår uppmärksamhets sidebar? Förr i tiden var denna sidebar ganska tyst och vaknade till liv först när man passerade en kiosk eller livsmedelsbutik. Numera är det sällan som sidebaren tystnar. Informationsrännan innehåller alltid något som vill ha något av mig. Först och främst vill den ta del av min uppmärksamhet, den vill anteckna sig på min kalender och där ta upp en så stor tidsrymd som möjligt. Den vill också skapa förväntan hos mig, en förväntan som leder mig tillbaka till det speglade varumärket. Den vill bli en del av mig.

I den traditionella informationsmodellen är världen en enkel plats att leva på. Det finns sändare och mottagare och där emellan strömmar information. Information är enligt denna model neutral i sig själv, den subjektifieras först i tolkningen. Denna konservativa informationsmodell är inte särskilt intressant. Den är statisk och intetsägande.

Om vi i stället skulle försöka se informationen på löpsedeln med kvantfysikern Karen Barads ögon blir bilden allt annat än statisk. Informationen (reklamen) på löpsedeln intra-agerar med mig. Det är alltså inget utifrån som kommer farande mot mig. Löpsedelsinformationen förvandlas i mötet med mig och skapar ett sömn-Peter-fenomen. Den blir den del i min värld och på samma sätt blir jag en del i löpsedelns värld – jag skriver till exempel om den nu.

Löpsedeln om sömnen skapar även andra intra-aktioner inom mitt jag-fenomen. Den kopplar till min sömnhistoria, min sömnframtid. För personer som har verkliga sömnproblem kopplar den till ångest och depression. Den kopplar till appar för smartphones och dess tillverkare. Den kopplar till substanser som kaffe och alkohol.

Löpsedlar är lömska parasiter som inte kan existera som separata fenomen. De måste intra-agera för att skapa en existens. Det gäller förstås du och jag också, liksom allt. Vi är alla ständigt sociala i den meningen att vi intra-agerar i en mångfald av fenomen. Jag blir bara lite upprymd av att peka fingret mot löpsedlarna. De hör inte till mina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s