Klänningsflugan / företagen som bygger dig

och mig. BuzzFeed har hightime i företagets högkvarter efter sin virala kupp med klänningsposten. Men har du tänkt på hur företag som BuzzFeed, Facebook och Apple bygger dig. Jag själv har till exempel haft ett apple-vitt år där jag har undvikit Apple som pesten eftersom jag anser att de började få alltför stor makt i världen.

Nu har jag sansat mig. Så som världen ser ut är Apple och de andra maktfullkomliga IT-företagen kanske inte så hotfulla. Den värld och de människor som IT-företagen håller på att bygga är knappast hotfullare än det krigsmaskineri vi varit mekaniken i sedan fikonlövet uppfanns.

Men åter till företag som BuzzFeed och Facebook vars kapital i huvudsak är virtuellt, eller viralt. Under klänningshysterin på Twitter häromdagen ägnade jag mig åt lite zen-praktik. Jag såg den irriterande klänningsflugan surra omkring i Twitter-flödet utan att någon gång klicka på en länk som ledde till en utlovad “karamell”. Det kändes som om jag åtminstone försökte göra lite motstånd, som om jag försvarade viktiga territorier i det nätverk av ting bygger mig. Jag upplevde det som om jag sysslade med virtuell Aikido:

Trots att aikido i många avseenden tränas som en självförsvarskonst, talar man inte om motståndare utan om partner. De flesta grenar av aikido har inga tävlingar, och man talar gärna om att utvecklas genom samarbete i stället för genom konkurrens. (citat från Wikipedia)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s