Att Läsa är Teknik

När ordet teknik förekommer i media är det oftast i form av olika olika typer av produkter. Men teknik handlar inte om produkter. Den teknik en fotbollsspelare har handlar inte om bollen och den teknik en snickare har för att slå in en spik handlar inte om hammaren. Bollen och hammaren är verktyg och tekniken handlar om vad som leder till att bollen och hammaren rör sig på ett bestämt sätt. Teknik handlar om hur man hanterar ett verktyg. Ibland tycks verktygen vara oskiljaktiga från personen och ibland talar man om proteser i stället för verktyg, eller protetiska verktyg.

Tekniken fungerar som en koppling mellan en person och ett verktyg. Tekniken skapas i form av val och handlingar. Tekniska val och handlingar är alltid performativa och skapar tillsammans med personen och verktyget ett fenomen som avgränsas genom estetik, etik och politik. Om våra ögon hade varit konfigurerade på att se gränser skapade av estetik, etik och politik i stället för ytor som reflekterar solljus, då skulle vi se fenomenet i sin helhet snarare än bara några av dess ingående delar.

Läsning är naturligtvis en teknik. Ett läsfenomen handlar om en person som tolkar symboler på ett läsverktyg och skapar större sammanhang utifrån varje symbols kontext. De etiska, estetiska och politiska värderingarna skapar tydliga gränser för varje läsfenomen, men de är osynliga för människors ögon som bara kan se ljusreflekterade ytor.

Det är alltså självklart att det krävs olika teknik för att läsa en lättsam bok, en lång och komplex bok, en vetenskaplig artikel, serietidningar, parodier, eböcker på surfplatta, eböcker på läsplatta, bloggar, Twitter, Facebook, Googles sökträffar, stillbilder, videos ovs. Därför är Nicholas Carrs Internetkritik om den försämrade förmågan att läsa långa, komplexa texter faktiskt inte en vetenskaplig fråga i första hand, utan en utbildningspolitisk fråga.

Barn och ungdomar (och vuxna) måste ständigt träna i att leva i samtiden. I vår samtid behövs förmågan att läsa såväl långa, komplexa texter, som korta fragmenterade textsammanhang som Twitter och Facebook. Vi måste möta olika verktyg och vi måste skaffa oss tekniker som gör att vi förstår det vi läser. Det är skolsystemets ansvar att se till att vi kommer en bra bit på vägen under skolåren, att vi skaffar oss en förmåga att lära för semi-digital liv som är i ständig tillblivelse.

 Utgångspunkter
* Nicholas Carrs bok “The Shallows” http://www.theshallowsbook.com/nicholascarr/Nicholas_Carrs_The_Shallows.html

* Mitt begrepp ‘läsfenomen’ är ett ytskum av posthumanistiska teorier i första hand av fysikern Karen Barad och filosofen Gilles Deleuze.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s